DRIES duurzaam energiesysteem

Welkom in Aan het IJ goed om te weten

DRIES duurzaam energiesysteem

Warm Aan het IJ heeft gekozen voor het DRIES-concept; een duurzame totaaloplossing voor de levering van Warmte en Koude.

Voor het leveren van warmte en koude wordt in het DRIES-concept gebruik gemaakt van warmtepompen en bodemenergie met een Warmte-Koude-Opslag-, oftewel WKO. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen fors teruggedrongen wordt.

Bodemopslagsysteem

In de wintermaanden wordt grondwater opgepompt. De warmtepomp onttrekt hieraan warmte. Het grondwater koelt hierbij af van ca. 12°C naar ca. 6°C. Het afgekoelde grondwater wordt op een andere plaats weer in de bodem gepompt. We spreken hierbij over een ‘warme bron’ en een ‘koude bron’. De combinatie van beiden noemen we een bodemopslagsysteem of ook wel warmte koude opslag (WKO).
In de zomermaanden wordt de pomprichting veranderd en wordt het tijdens de warmtelevering afgekoelde grondwater gebruikt om koude te kunnen leveren. De warmte die bij het leveren van deze koude vrijkomt wordt weer overgedragen aan het grondwater en in de warme bron gepompt. Deze opgeslagen warmte is dan weer beschikbaar voor het leveren van warmte in de wintermaanden.

Om een betere balans in het energiesysteem te krijgen maken wij aanvullend gebruik van Energie Uit Oppervlaktewater (EOW), hiervoor benut ten wij het beschikbare water van de entrepot haven mondend aan het Amsterdamse IJ.
Dit gecombineerde bodemopslagsysteem (WKO) met energie uit het oppervlaktewater (EOW) is een zeer efficiënt opslagsysteem dat het overschot aan warmte in de zomermaanden gebruikt voor warmte in de wintermaanden.

Onderstaande video animatie toont de werking van het DRIES-concept.

Conventionele opwekeenheid

In het DRIES concept zijn ook conventionele ketels opgenomen welke als back-up, bij extreem koude buitentemperaturen, storing en andere vormen van uitval bij kunnen springen. Hierdoor is onze energievoorziening zeer bedrijfszeker en betrouwbaar. Voor u betekent dit, dat de kans dat u geen warmte geleverd krijgt, veel kleiner is dan bijvoorbeeld in een situatie waarbij u een eigen verwarmingsketel zou hebben gehad.

Warmtepomp

Met een warmtepomp kunnen we efficiënt warmte uit grondwater en oppervlaktewater met een lage temperatuur (onbruikbare warmte) gebruiken voor het produceren van warmte met een comfortabele temperatuur voor de vloerverwarming in uw woning (bruikbare warmte).
Voor deze omzetting van onbruikbare warmte naar bruikbare warmte is 25% elektriciteit benodigd en wordt 75% uit de onbruikbare warmte gehaald. Er is dus sprake van een rendement van 400% voor het produceren van bruikbare warmte.